Chào mừng bạn đến với Diễn đàn sinh viên HOU-TOPICA.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.

Xem bài mới đăng từ 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | 7 ngày

  Chuyên mục Bài mới Ðề tài Bài đăng
Hội trường
Thông báo của QLHT
Riêng tư 221 286
QLHT giải đáp thắc mắc (hồ sơ, thẻ học viên, miễn giảm môn học, thủ tục, ....)
Riêng tư 1.291 5.019
Riêng tư 10 15
Tin tức chung về TOPICA, hoạt động của sinh viên và các gương mặt sinh viên tiêu biểu..
Riêng tư 530 540
Việc làm - Sự nghiệp
Thông tin cơ hội việc làm
Riêng tư 231 1.524
Thông tin người tìm việc. Các anh chị có thể đăng tải thông tin tìm việc ở đây để được hỗ trợ
Riêng tư 98 482
Tư vấn phát triển sự nghiệp, hoạt động giới thiệu việc làm, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp...
Riêng tư 82 1.134
Diễn đàn dành cho Giảng viên
Riêng tư 561 1.011
Riêng tư 0 0
Riêng tư 0 0
Riêng tư 0 0
Diễn đàn học tập Trao đổi - Thảo luận
Phụ Mục: Tài chính doanh nghiệp (FIN102), Thương Mại Điện Tử (ICT401), Quản lý thu chi doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình (ACC303), Tiếng anh chuyên ngành Tài chính Kế toán (EFI204), Nhập môn Internet và E-Learning (EG017), Phát triển kỹ năng cá nhân (EG005), Phát triển kỹ năng cá nhân 2 (EG020), Pháp luật đại cương (EG004), Tâm lý kinh doanh (EG008), Lịch sử các học thuyết kinh tế (EG025), Anh văn 1 (EG010), Anh văn 2 (EG011), Tiếng anh thương mại 2 (EBA202), Tin học ứng dụng (ACC201), Anh văn 3 (EG012), Tiếng anh thương mại 3 (EBA203), Tin học đại cương (EG016), Phân tích thẩm định dự án đầu tư (FIN503), Phân tích báo cáo tài chính (ACC508), Toán giải tích (EG013), Kế toán quản trị (ACC304), Phân tích hoạt động kinh doanh (MAN310), Đại số tuyến tính (EG014), Kinh tế vi mô (KT101.QT101), Ôn thi tốt nghiệp (Quản trị kinh doanh) (MAN411), Ôn thi tốt nghiệp (Phân tích hoạt động kinh doanh)(MAN412), Marketing căn bản (KT203. QT203), Nguyên lý kế toán (KT301.QT202), Ôn thi tốt nghiệp (Lý thuyết tài chính tiền tệ)(FIN602), Nguyên lý thống kê (KT202.QT205), Ôn thi tốt nghiệp (Nghiệp vụ ngân hàng thương mại)(FIN603), Ôn thi tốt nghiệp (Toán rời rạc)(MAT104), Kỹ năng Quản lý thời gian (TSM101), Các môn học dành riêng cho NTU, Lớp tuyển dụng POVH, Đào tạo nghiệp vụ CVHT, Lớp Test
Riêng tư 9.513 46.367
Phụ Mục: Quản trị dự án (MAN306), Kinh tế lượng (STA301), Quản trị Marketing (MAN304), Quản trị nguồn nhân lực (MAN305), Tài chính doanh nghiệp (FIN102), Thuế (ACC401), Quản trị sản xuất (MAN309), Quản trị chiến lược (MAN308), Phân tích hoạt động kinh doanh (MAN310), Khởi tạo doanh nghiệp (MAN307), Hành vi tổ chức(MAN403), Hệ Thống Thông Tin Quản Lý(MAN402), Thương Mại Điện Tử (ICT401), Kế toán quản trị (ACC304), Quản trị kinh doanh (MAN413), Tiếng Anh thương mại BA2 (EBA202), Thị trường chứng khoán (FIN301), Tiếng Anh thương mại BA3 (EBA203), Quản trị chất lượng (MAN302), Phân tích báo cáo tài chính (ACC508), Tiếng Anh thương mại BA4 (EBA204), Tiếng việt và soạn thảo văn bản (EG009), Pháp luật đại cương (EG004), Tâm lý kinh doanh (EG008), Anh văn chuyên ngành 1 (QT407), Kinh tế vi mô (QT101), Kinh tế phát triển (QT103), Nguyên lý kế toán (QT202), Kinh tế vĩ mô (QT102), Kinh tế môi trường (QT105), Anh văn chuyên ngành 2 (QT408), Tài chính tiền tệ (QT201), Marketing căn bản (QT203), Nguyên lý thống kê kinh tế (QT205), Kinh tế quốc tế (QT207), Đạo đức và văn hóa kinh doanh (QT106), Nhập môn Internet và E-Learning (EG017), Tin học đại cương (EG016), Phát triển kỹ năng cá nhân 1 (EG005), Kinh tế lượng (QT204), Luật kinh doanh (QT206), Quản trị học (QT301), Quản trị nhân lực (QT304), Kỹ năng mềm (Phát triển kỹ năng cá nhân 2) (EG020), Tiếng việt và soạn thảo văn bản (EG009), Quản trị tài chính (QT302), Quản trị chiến lược (QT303), Thị trường chứng khoán (QT401), Toán giải tích (EG013), Quản trị kinh doanh (QT306), Thương mại điện tử (QT316), Quản trị Marketing (QT318), Kế toán quản trị (QT314), Thuế (QT404), Lý thuyết xác suất & thống kê toán (EG015), Đại số tuyến tính (EG014), Quản trị sản xuất (QT307), Phân tích báo cáo tài chính (QT310), Hành vi tổ chức (QT319), Nghiên cứu thị trường (QT409), Phân tích hoạt động kinh doanh (QT305), Quản trị dự án đầu tư (QT308), Quản trị chất lượng (QT309), Khởi tạo Doanh nghiệp (QT410), Quản trị kinh doanh quốc tế (QT902), Thực Tập Tốt Nghiệp(MAN410)
Riêng tư 29.076 148.544
Phụ Mục: Thương mại điện tử (ICT401), Thuế (ACC401), Kế toán thuế (ACC501), Kế toán các ngành kinh doanh cụ thể (ACC505), Kế toán quản trị (ACC304), Kế toán tài chính 2 (ACC302), Kế toán hành chính sự nghiệp (ACC504), Tổ chức công tác kế toán (ACC503), Kế toán máy (ACC402), Kiểm toán cơ bản (ACC403), Tiếng anh chuyên ngành Tài chính Kế toán (EFI204), Quản lý thu chi doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình (ACC303), Phân tích hoạt động kinh doanh (MAN310), Các chuẩn mực kế toán Việt Nam (ACC507), Tin Học Ứng Dụng (ACC201), Kế toán chi phí (ACC502), Kế toán tổng hợp (ACC603), Tiếng việt và soạn thảo văn bản (EG009), Tâm lý kinh doanh (EG008), Luật kinh doanh (KT204), Anh văn chuyên ngành 1 (KT405), Kinh tế vi mô (KT101), Phân tích hoạt động kinh doanh (KT305), Tin học đại cương (EG016), Anh văn chuyên ngành 2 (KT406), Kinh tế vĩ mô (KT102), Thương mại điện tử (KT404), Quản lý thu chi Doanh nghiệp nhỏ và hộ Gia đình (KT410), Tiếng anh thương mại 3 (EBA203), Lý thuyết tài chính tiền tệ (KT201), Marketing căn bản (KT203), Quản trị kinh doanh (KT205), Tài chính doanh nghiệp (KT206), Kế toán hành chính sự nghiệp (KT308), Pháp luật đại cương (EG004), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (FIN504), Nguyên lý kế toán (KT301), Kế toán tài chính 1 (KT302), Kế toán tài chính 2 (KT306), Tin học ứng dụng trong kế toán máy (KT316), Thị trường chứng khoán (KT403), Phân tích thẩm định dự án đầu tư (FIN503), Nguyên lý thống kê (KT202), Thuế (KT207), Kiểm toán căn bản (KT304), Kế toán tài chính 3 (KT307), Toán giải tích (EG013), Phân tích báo cáo tài chính (KT309), Kế toán công ty (KT311), Kế toán thuế (KT314), Tín dụng và thanh toán quốc tế (KT402), Kế toán quản trị (KT303), Tổ chức công tác kế toán (KT310), Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (KT312), Kế toán chi phí (KT409), Chuẩn mực kế toán Việt Nam (KT901), Đại số tuyến tính (EG014), Thực tập tốt nghiệp (ACC601)
Riêng tư 9.900 41.469
Phụ Mục: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (FIN504), Tài chính quốc tế (FIN401), Kế toán doanh nghiệp (ACC510), Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối (FIN501), Thanh toán và tín dụng quốc tế (FIN505), Ngân hàng thực hành (FIN506), Quản trị kinh doanh ngân hàng (FIN402), Nghiệp vụ ngân hàng trung ương (FIN507), Kế toán ngân hàng (FIN508), Phân tích thẩm định dự án đầu tư (FIN503), Kế toán quản trị (ACC304), Pháp luật ngân hàng (FIN303), Marketing ngân hàng (FIN304), Thuế (ACC401), Soạn thảo văn bản (EG026), Lịch sử các học thuyết kinh tế (EG025), Tin học ứng dụng (TC401), Kinh tế Vi mô (TC101), Kinh tế vĩ mô (TC102), Tiếng anh chuyên ngành 1 (TC402), Tiếng Anh chuyên ngành 2 (TC403), Luật kinh tế (TC202), Nguyên lý kế toán (TC201), Nguyên lý thống kê kinh tế (TC203), Tài chính doanh nghiệp 1 (TC301), Tài chính quốc tế (TC303), Anh văn chuyên ngành 2 (TC403), Kế toán doanh nghiệp (TC304), Thị trường chứng khoán (TC305), Kinh tế lượng (TC204), Hệ thống thông tin quản lý (MAN402), Lý thuyết tài chính tiền tệ (TC302), Thuế (TC309), Quản trị kinh doanh (TC404), Lý thuyết xác suất & thống kê toán (EG015), Thanh toán quốc tế (TC307), Kiểm toán (TC310), Marketing ngân hàng (TC317), Toán cao cấp 1 (EG013), Ngân hàng thương mại (TC306), Phân tích tài chính dự án (TC311), Quản trị kinh doanh ngân hàng (TC315), Quản trị rủi ro (TC308), Kế toán ngân hàng (TC316), Tín dụng ngân hàng (TC318), Toán cao cấp 2 (EG024), Thực tập tốt nghiệp ngành FB (FIN601)
Riêng tư 3.858 14.787
Phụ Mục: Tiếng Anh chuyên ngành 2 (EIT202), Tiếng Anh chuyên ngành 3 (EIT203), Lập Trình Hướng Đối Tượng (SE204), An Ninh Mạng (IT201), Kỹ Thuật Đồ Họa (IT202), Thương Mại Điện Tử (IT203), Lập trình ứng dụng cho máy cá nhân C# (SE203), Cơ sở dữ liệu (SE202), Lập trình Web ASP.NET (SE205), Phân tích và thiết kế hệ thống (SE206), Tương tác giữa người sử dụng và ứng dụng (IT204), Kiến trúc ứng dụng trong doanh nghiệp (IT205), Quản lý chất lượng phần mềm (SE301), Quản lý dự án phần mềm (SE302), Dự án phần mềm (SE303), Phát triển ứng dụng web với Java IT401 (SE403), Dự án mã nguồn mở (SE405), Lập trình nguồn mở (PHP&MySql) (SE401), Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (IT209), ERP - Hệ thống quản lý doanh nghiệp (IT206), Kỹ thuật điện tử số (EG023), Kế toán máy (ACC402), Tiếng anh chuyên ngành (EG021), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (TH105), Tin học đại cương (EG016), Cơ sở lập trình (TH101), Thiết kế đồ họa (TH204), Mạng và truyền thông (TH202), Ngôn ngữ thiết kế WEB (TH205), Nguyên lý hệ điều hành (TH103), Pháp luật đại cương (EG004), Kiến trúc máy tính (TH102), Toán rời rạc (TH104), Thương mại điện tử (TH207), Quản lý chất lượng phần mềm (TH321), Cơ sở dữ liệu (TH106), Kế toán máy (ngành IT) (IT404(ACC402)), Phát triển ứng dụng web với Java (TH316), Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (TH108), Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (TH107), Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (TH201), Xác suất và thống kê toán học (EG015), Giải tích 1 (EG013), Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (IT403), Thực tập tốt nghiệp (IT501), Tương tác giữa người sử dụng và thiết bị thông minh (TH209), Lập trình hướng sự kiện (TH109), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (TH203), Lập trình Web (TH206), Giải tích 2 (EG022), Lập trình ứng dụng (TH901), Hệ thống ứng dụng trong doanh nghiệp (TH208), An ninh và bảo mật dữ liệu (TH301), Quản trị dự án Công nghệ thông tin (TH304), Mã nguồn mở (TH302), Công nghệ phần mềm ứng dụng (TH902), Đại số và hình giải tích (EG014)
Riêng tư 5.404 41.837
Lớp học trực tuyến OnlineS
Hướng dẫn học, Lịch phát sóng hàng tháng, FAQ hỗ trợ học viên, Giờ học thử nghiệm, Giờ phát sóng lớp học trực tuyến...
Riêng tư 593 610
Nơi tiếp nhận lời góp ý về lớp học trực tuyến trong quá trình tham gia học tập của sinh viên
Riêng tư 9 63
Hỗ trợ thực hành 3D
Riêng tư 11 13
Riêng tư 57 280
Trao đổi - Thảo luận về Học liệu
Nơi tiếp nhận những trao đổi, thảo luận về Học Liệu trong quá trình học tập của sinh viên
Riêng tư 639 1.171
Diễn đàn Giao lưu - Chia sẻ kinh nghiệm
Riêng tư 1.709 5.839
Riêng tư 1.010 3.028
Riêng tư 133 661
Riêng tư 776 2.312
Riêng tư 462 1.920
Các hoạt động ngoại khoá
Riêng tư 524 5.362
Riêng tư 598 8.017
Hỗ trợ kỹ thuật
Nhận lời góp ý về nội quy, cách điều hành của các thành viên quản lý, cấu trúc của diễn đàn. Nhận báo các lỗi gặp phải khi truy cập và sử dụng diễn đàn
Hỗ trợ trực tuyến Hotline: 098-601-1190
Các vấn đề liên quan lỗi bài giảng, bài luyện tập, ..., xin vui lòng đăng bài trong diễn đàn môn học
Riêng tư 164 811
Nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm, mẹo vặt khi sử dụng các phần mềm thông dụng như Windows, YM, IE..., hoặc thảo luận các vấn đề, sự kiện liên quan đến CNTT, ĐTVT
Riêng tư 173 798
Riêng tư 57 156
Recycle Bin
Riêng tư 173 399
Riêng tư 5 9
Riêng tư 532 532

Tình Hình Diễn Ðàn
Số người đang xem: 9 (4 thành viên và 5 khách)
View Who's Online
Kỷ lục: 230 người đã ghé thăm 12-09-2016 lúc 10:28 AM.
Thống Kê - Diễn đàn sinh viên HOU-TOPICA
Thống Kê - Diễn đàn sinh viên HOU-TOPICA
Ðề tài: 68.466, Bài đăng: 335.237, Thành viên: 20.340
Chúng ta cùng chào đón thành viên cuonggv mới gia nhập diễn đàn .

Có Bài Mới   Có bài mới đăng
Chưa Có Bài Mới   Chưa có bài mới

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:12 PM.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd