Chào mừng bạn đến với Diễn đàn sinh viên HOU-TOPICA.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.

Xem bài mới đăng từ 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | 7 ngày

  Chuyên mục Bài mới Ðề tài Bài đăng
Hội trường
Bảng thông báo (Đang xem [1])
Thông báo của QLHT
Riêng tư 205 246
QLHT giải đáp thắc mắc (hồ sơ, thẻ học viên, miễn giảm môn học, thủ tục, ....)
Riêng tư 1.298 5.045
Riêng tư 10 13
Tin tức chung về TOPICA, hoạt động của sinh viên và các gương mặt sinh viên tiêu biểu..
Riêng tư 506 510
Việc làm - Sự nghiệp
Thông tin cơ hội việc làm
Riêng tư 216 1.432
Thông tin người tìm việc. Các anh chị có thể đăng tải thông tin tìm việc ở đây để được hỗ trợ
Riêng tư 95 465
Tư vấn phát triển sự nghiệp, hoạt động giới thiệu việc làm, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp...
Riêng tư 78 1.096
Diễn đàn dành cho Giảng viên
Riêng tư 373 691
Riêng tư 0 0
Riêng tư 0 0
Riêng tư 0 0
Diễn đàn học tập Trao đổi - Thảo luận
Phụ Mục: Tiếng Anh cơ bản 1 (ENG101), Nhập môn Internet và E-Learning (ICT101), Tiếng Anh cơ bản 3 (ENG103), Nguyên lý kế toán (ACC202), Lý thuyết xác suất thống kê toán (STA201), Tiếng Anh cơ bản 2 (ENG102), Tin học cơ bản (ICT102), Phát triển kỹ năng cá nhân (PSD101), Kinh tế vi mô (ECO101), Pháp luật đại cương (LAW101), Phát triển kỹ năng cá nhân 2 (PSD102), Kỹ thuật soạn thảo văn bản (DWS104), Kinh tế vĩ mô (ECO102), Luật kinh tế (LAW201), Lý thuyết tài chính tiền tệ (FIN101), Quản Trị Học (MAN301), Tài chính doanh nghiệp (FIN102), Kỹ năng học tập trong môi trường mạng(ICT100), Nguyên lý thống kê kinh tế (STA302), Thị trường chứng khoán (FIN301), Thương Mại Điện Tử (ICT401), Quản lý thu chi doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình (ACC303), Tiếng anh chuyên ngành Tài chính Kế toán (EFI204), Kinh tế lượng (STA301), Marketing căn bản (MAR201), Kế toán hành chính sự nghiệp (ACC504), Hệ thống thông tin quản lý (MAN402), Nhập môn Internet và E-Learning (EG017), Tiếng Anh chuyên ngành BA1 (EBA201), Phát triển kỹ năng cá nhân (EG005), Tiếng việt và soạn thảo văn bản (EG009), Phát triển kỹ năng cá nhân 2 (EG020), Pháp luật đại cương (EG004), Tâm lý kinh doanh (EG008), Lịch sử các học thuyết kinh tế (EG025), Anh văn 1 (EG010), Anh văn 2 (EG011), Tiếng anh thương mại 2 (EBA202), Tin học ứng dụng (ACC201), Anh văn 3 (EG012), Tiếng anh thương mại 3 (EBA203), Tin học đại cương (EG016), Kỹ năng Quản lý thời gian (TSM101), Evaluation Business Plan, Các môn học dành riêng cho NTU, Lớp tuyển dụng POVH, Đào tạo nghiệp vụ CVHT, Lớp Test
Riêng tư 23.801 139.396
Phụ Mục: Quản trị dự án (MAN306), Marketing căn bản (MAR201), Kinh tế lượng (STA301), Luật kinh tế (LAW201), Tâm lý học QTKD (MAN303), Pháp luật đại cương (LAW101), Phát triển kỹ năng cá nhân (PSD101), Quản trị Marketing (MAN304), Quản trị nguồn nhân lực (MAN305), Lý thuyết xác suất thống kê toán (STA201), Quản trị học (MAN301), Tài chính doanh nghiệp (FIN102), Kinh tế vi mô (ECO101), Phát triển kỹ năng cá nhân 2 (PSD102), Thuế (ACC401), Tin học cơ bản (ICT102), Lý thuyết tài chính tiền tệ (FIN101), Quản trị sản xuất (MAN309), Nguyên lý kế toán (ACC202), Kinh tế vĩ mô (ECO102), Quản trị chiến lược (MAN308), Tiếng Anh chuyên ngành BA1 (EBA201), Nguyên lý thống kê kinh tế (STA302), Phân tích hoạt động kinh doanh (MAN310), Khởi tạo doanh nghiệp (MAN307), Hành vi tổ chức(MAN403), Hệ Thống Thông Tin Quản Lý(MAN402), Quản Trị Công Nghệ(MAN404), Thương Mại Điện Tử (ICT401), Kế toán quản trị (ACC304), Quản trị kinh doanh (MAN413), Kỹ thuật soạn thảo văn bản (DWS104), Thống kê doanh nghiệp (STA303), Tiếng Anh thương mại BA2 (EBA202), Thị trường chứng khoán (FIN301), Tiếng Anh thương mại BA3 (EBA203), Quản trị chất lượng (MAN302), Phân tích báo cáo tài chính (ACC508), Tiếng Anh thương mại BA4 (EBA204), Tiếng việt và soạn thảo văn bản (EG009), Pháp luật đại cương (EG004), Tâm lý kinh doanh (EG008), Anh văn chuyên ngành 1 (QT407), Kinh tế vi mô (QT101), Kinh tế phát triển (QT103), Nguyên lý kế toán (QT202), Kinh tế vĩ mô (QT102), Kinh tế môi trường (QT105), Anh văn chuyên ngành 2 (QT408), Tài chính tiền tệ (QT201), Marketing căn bản (QT203), Nguyên lý thống kê kinh tế (QT205), Kinh tế quốc tế (QT207), Đạo đức và văn hóa kinh doanh (QT106), Nhập môn Internet và E-Learning (EG017), Tin học đại cương (EG016), Phát triển kỹ năng cá nhân 1 (EG005), Kinh tế lượng (QT204), Luật kinh doanh (QT206), Quản trị học (QT301), Quản trị nhân lực (QT304), Kỹ năng mềm (Phát triển kỹ năng cá nhân 2) (EG020), Tiếng việt và soạn thảo văn bản (EG009), Quản trị tài chính (QT302), Quản trị chiến lược (QT303), Thị trường chứng khoán (QT401), Thực Tập Tốt Nghiệp(MAN410)
Riêng tư 33.945 201.943
Phụ Mục: Thương mại điện tử (ICT401), Thuế (ACC401), Lý thuyết xác suất thống kê toán (STA201), Phát triển kỹ năng cá nhân (PSD101), Kế toán thuế (ACC501), Kế toán tài chính 1 (ACC301), Luật kinh tế (LAW201), Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (FIN101), Kế toán các ngành kinh doanh cụ thể (ACC505), Kế toán quản trị (ACC304), Phát triển kỹ năng cá nhân 2 (PSD102), Kế toán tài chính 2 (ACC302), Kế toán hành chính sự nghiệp (ACC504), Kinh tế vĩ mô (ECO102), Tổ chức công tác kế toán (ACC503), Kế toán máy (ACC402), Kiểm toán cơ bản (ACC403), Tài chính doanh nghiệp (FIN102), Tiếng anh chuyên ngành Tài chính Kế toán (EFI204), Kiểm toán nội bộ (ACC506), Marketing căn bản (MAR201), Quản lý thu chi doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình (ACC303), Nguyên lý thống kê kinh tế (STA302), Thị Trường Chứng Khoán (FIN301), Phân tích hoạt động kinh doanh (MAN310), Các chuẩn mực kế toán Việt Nam (ACC507), Kỹ thuật soạn thảo văn bản (DWS104), Tin Học Ứng Dụng (ACC201), Kiểm Toán Tài Chính (ACC509), Kế toán chi phí (ACC502), Pháp luật đại cương (LAW101), Kinh tế vi mô (ECO101), Kế toán tổng hợp (ACC603), Tiếng việt và soạn thảo văn bản (EG009), Phát triển kỹ năng cá nhân 2 (EG020), Tâm lý kinh doanh (EG008), Luật kinh doanh (KT204), Anh văn chuyên ngành 1 (KT405), Kinh tế vi mô (KT101), Phân tích hoạt động kinh doanh (KT305), Tin học đại cương (EG016), Anh văn chuyên ngành 2 (KT406), Kinh tế vĩ mô (KT102), Thương mại điện tử (KT404), Quản lý thu chi Doanh nghiệp nhỏ và hộ Gia đình (KT410), Tiếng anh thương mại 3 (EBA203), Lý thuyết tài chính tiền tệ (KT201), Marketing căn bản (KT203), Quản trị kinh doanh (KT205), Tài chính doanh nghiệp (KT206), Kế toán hành chính sự nghiệp (KT308), Pháp luật đại cương (EG004), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (FIN504), Nguyên lý kế toán (KT301), Kế toán tài chính 1 (KT302), Kế toán tài chính 2 (KT306), Tin học ứng dụng trong kế toán máy (KT316), Thị trường chứng khoán (KT403), Phân tích thẩm định dự án đầu tư (FIN503), Thực tập tốt nghiệp (ACC601)
Riêng tư 15.757 89.589
Riêng tư 2.963 14.429
Phụ Mục: Pháp luật đại cương (LAW101), Phát triển kỹ năng cá nhân (PSD101), Phát triển kỹ năng cá nhân 2 (PSD102), Nhập môn lập trình C (SE101), Toán rời rạc (MAT104), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CS101), Tiếng Anh chuyên ngành (EIT201), Tiếng Anh chuyên ngành 2 (EIT202), Tiếng Anh chuyên ngành 3 (EIT203), Nhập môn hệ điều hành (IT101), Kiến thức cơ bản về mạng máy tính (IT102), Nhập môn kỹ thuật xây dựng WEB (SE201), Lập Trình Hướng Đối Tượng (SE204), An Ninh Mạng (IT201), Lý thuyết xác suất thống kê toán (STA201), Kỹ Thuật Đồ Họa (IT202), Thương Mại Điện Tử (IT203), Lập trình ứng dụng cho máy cá nhân C# (SE203), Cơ sở dữ liệu (SE202), Lập trình Web ASP.NET (SE205), Phân tích và thiết kế hệ thống (SE206), Kỹ thuật soạn thảo văn bản (DWS104), Tương tác giữa người sử dụng và ứng dụng (IT204), Xây dựng tài liệu kĩ thuật (ICT201), Kiến trúc ứng dụng trong doanh nghiệp (IT205), Quản lý chất lượng phần mềm (SE301), Quản lý dự án phần mềm (SE302), Quản trị học (MAN301), Dự án phần mềm (SE303), Phát triển ứng dụng web với Java (SE403), Dự án mã nguồn mở (SE405), Lập trình nguồn mở (PHP&MySql) (SE401), Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (IT209), Hệ thống thông tin quản lý (MAN402), ERP - Hệ thống quản lý doanh nghiệp (IT206), Kỹ thuật điện tử số (EG023), Kế toán máy (ACC402), Tiếng anh chuyên ngành (EG021), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (TH105), Tin học đại cương (EG016), Cơ sở lập trình (TH101), Thiết kế đồ họa (TH204), Mạng và truyền thông (TH202), Ngôn ngữ thiết kế WEB (TH205), Nguyên lý hệ điều hành (TH103), Pháp luật đại cương (EG004), Kiến trúc máy tính (TH102), Toán rời rạc (TH104), Thương mại điện tử (TH207), Quản lý chất lượng phần mềm (TH321), Cơ sở dữ liệu (TH106), Kế toán máy (ngành IT) (IT404(ACC402)), Phát triển ứng dụng web với Java (TH316), Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (TH108), Thực tập tốt nghiệp (IT501), Ôn thi tốt nghiệp - IT502(MAT104), Ôn thi tốt nghiệp - IT502(SE206)
Riêng tư 7.920 60.663
Lớp học trực tuyến OnlineS
Hướng dẫn học, Lịch phát sóng hàng tháng, FAQ hỗ trợ học viên, Giờ học thử nghiệm, Giờ phát sóng lớp học trực tuyến...
Riêng tư 479 496
Nơi tiếp nhận lời góp ý về lớp học trực tuyến trong quá trình tham gia học tập của sinh viên
Riêng tư 7 52
Hỗ trợ thực hành 3D
Riêng tư 10 11
Riêng tư 57 280
Trao đổi - Thảo luận về Học liệu
Nơi tiếp nhận những trao đổi, thảo luận về Học Liệu trong quá trình học tập của sinh viên
Riêng tư 612 1.109
Diễn đàn Giao lưu - Chia sẻ kinh nghiệm
Riêng tư 1.589 5.617
Riêng tư 930 2.894
Riêng tư 114 622
Riêng tư 710 2.191
Riêng tư 462 1.918
Các hoạt động ngoại khoá
Riêng tư 522 5.353
Riêng tư 593 7.996
Hỗ trợ kỹ thuật
Nhận lời góp ý về nội quy, cách điều hành của các thành viên quản lý, cấu trúc của diễn đàn. Nhận báo các lỗi gặp phải khi truy cập và sử dụng diễn đàn
Hỗ trợ trực tuyến Hotline: 098-601-1190
Các vấn đề liên quan lỗi bài giảng, bài luyện tập, ..., xin vui lòng đăng bài trong diễn đàn môn học
Riêng tư 160 802
Nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm, mẹo vặt khi sử dụng các phần mềm thông dụng như Windows, YM, IE..., hoặc thảo luận các vấn đề, sự kiện liên quan đến CNTT, ĐTVT
Riêng tư 172 794
Riêng tư 80 208
Recycle Bin
Riêng tư 5 11
Riêng tư 5 9
Riêng tư 104 104

Tình Hình Diễn Ðàn
Số người đang xem: 9 (1 thành viên và 8 khách)
View Who's Online
Kỷ lục: 162 người đã ghé thăm 27-11-2012 lúc 07:51 PM.
Thống Kê - Diễn đàn sinh viên HOU-TOPICA
Thống Kê - Diễn đàn sinh viên HOU-TOPICA
Ðề tài: 93.836, Bài đăng: 546.218, Thành viên: 19.945
Chúng ta cùng chào đón thành viên lylx mới gia nhập diễn đàn .

Có Bài Mới   Có bài mới đăng
Chưa Có Bài Mới   Chưa có bài mới

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:16 AM.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd